Údarás na Gaeltachta

Mar eagraíocht stáit, tá Údarás na Gaeltachta freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha Ghaeltacht na hÉireann, le cruthú poist inbhuanaithe, forbairt phobail agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo phobail i gcroílár ár misean

Údarás na Gaeltachta (The Gaeltacht Development Authority) is the state agency with responsibility for the economic, social, and cultural development of Ireland’s Gaeltacht (Irish-speaking) region, with sustainable job creation, community development and the strengthening of Irish as a living community language at the core of its mission

Click to access the login or register cheese